Erilaisia tapoja ilmoittaa kerroin

Vedonlyönnissä on eri puolilla maailmaa käytössä erilaisia tapoja ilmoittaa kertoimet. Tämän nopean oppaan avulla osaat tulkita kaikki yleisimmät tavat kerrointen ilmoittamiseen. Artikkelin lopusta voit lisäksi ladata helpon vertailutaulukon.

Suomalainen, eli eurooppalainen tapa

Suomessa ja lähes kaikkialla muualla Euroopassa kertoimet ilmoitetaan desimaaleina. Kerroin voi vaikkapa olla 2,25.

Tässä tavassa voitto on yhtä suuri kuin panos kerrottuna kertoimella. 10€ panos ja kerroin 2,25 palauttaa vedon osuessa siis 10€ * 2,25 = 22,50€

Desimaalikertoimet ovat kasvattaneet suosiotaan siitä yksinkertaisesta syystä, että ne ovat kahteen seuraavaan tapaan verrattuna huomattavasti helpompia tulkittavia.

Brittiläinen tapa

Lähinnä Isossa-Britanniassa on käytössä tapa ilmoittaa kertoimet (odds) tyyliin 3:1 tai 3/1.

Nämä luvut tulkitaan seuraavasti:
VOITTO : PANOS

Vaikkapa 3:1 oddsit palauttavat 3 euroa jokaista panostettua 1 euroa kohti.

Tärkeää on huomata, että voiton lisäksi palautetaan myös alkuperäinen panos.

Jos panostat 10€ oddseilla 3:1 ja voitat, saat rahaa seuraavasti:
Voitto = 3*10€ + alkuperäinen panos 10€ = 40€

Jos panostat 10€ oddseilla 8:3 ja voitat, saat rahaa seuraavasti:
Voitto = 8*(10€/3) + 10€ = n. 37€

Voit muuttaa brittiläiset kertoimet helposti desimaalikertoimiksi seuraavalla kaavalla:
(kertoimen ensimmäinen luku + toinen luku) / toinen luku

Eli esimerkiksi 7:2 on desimaalikertoimena:
(7+2) / 2 = 4,5

Ei laisinkaan vaikeaa. Ei ainakaan seuraavaan kertoimien merkitsemistapaan verrattuna…

Amerikkalaiset, eli money line -kertoimet

Amerikkalaiset vetojen tarjoajat käyttävät usein money line -kertoimia. Money line kertoimet ovat plus- tai miinusmerkkisiä sata- tai kymmenlukuja, esim. -140 tai +200.

Money line oddsit tulkitaan näin:

  • Miinusmerkkinen luku kertoo, paljonko sinun pitää panostaa voittaaksesi 100€.
  • Plusmerkkinen luku kertoo, paljonko saat voittoa 100€ panoksella.

Miinusmerkkinen luku vastaa suomalaista kerrointa yhden ja kahden väliltä, plusmerkkiset kertoimet yli kahden kertoimia.

Tulkintaesimerkkejä:
Kerroin: -500
Panostat 250$ ja osut. 500$ panostamalla olisit saanut satasen voittoa. Panoksesi oli siitä vain puolet, joten saat voittoa 1/2 * 100$ = 50$. Kerroin oli siis eurooppalaisittain ilmaistuna 1,2, mikä selviää laskulla lopputulos (300$) jaettuna panoksella (250$) = 300$ / 250$ = 1,2.

Kerroin: +150
Panostat 300$ ja osut. Saat voittoa 150$ jokaista panostamaasi 100$ kohti, eli saat voittoa 450$ + panoksesi takaisin = 750$. Kerroin oli siis 750$ / 300$ = 2,5.

Money line -kertoimien tulkitseminen on erittäin työlästä verrattuna muihin tapoihin. Tämä on epäilemättä syy, miksi tällaisia kertoimia suositaan juuri Las Vegasissa: vaikeaselkoisten lukujen taakse on helppo peittää huonot kertoimet.

Taulukko

Voit tulostaa itsellesi taulukon, jossa on rinta-rinnan desimaalikertoimet, brittiläiset kertoimet ja desimaalikertoimet. Taulukon voit ladata tästä: kertoimet.pdf

Netissä vedonlyönnissä saa useimmiten valita itse kertoimet. Jostain päin sivua pitäisi löytyä valikko, jossa vaihtoehdot ovat decimal (suomalainen), fractional (brittiläinen) ja american (money line). Näin toimii esimerkiksi Unibet.

Leave a Comment